Rubriky
Uncategorized

Pozor na klíšťata

Mohou být stejně nebezpečná jak pro lidi, tak pro Vaše zvířata. Jsou vektory mnoha onemocnění. Je důležité se před nimi chránit. Pro psy je možné použít preparáty ve formě spot-on, spray, obojek nebo třeba tablety pro perorální podání. I přesto se však může stát, že si nějaké to klíště najde cestu k napadení psa. Je důležité klíště, co nejdříve odstranit. Slouží k tomu speciální pinzetky nebo háčky a ranku vydesinfikovat. Klíště nemá závitnici, takže je jedno, na kterou stranu točíte. Jen je třeba ho nepřetrhnout. Když si nejste jistí, že klíště nebylo infikováno, popřípadě se Vám zdá pejsek smutný a má teplotu, je lepší otestovat ho na choroby přenášené klíšťaty. Lze udělat tzv. rychlý test z krve, který během několika minut dokáže odhalit, jestli se daný pacient nepotýká s Lymskou boreliosou, anaplasmosou, babesií a ehrichiosou. Pokud se dané onemocnění potvrdí, čeká pejska několika týdenní léčba.

Rubriky
Novinky

I psi mají infekční kašel.

Říká se mu také psincový kašel,  je to onemocnění dýchacích cest způsobený  bakterií Bordetella bronchiseptica a to zpravidla ve spolupráci s virem psí parainfluenzy. Průběh může být zcela asymptomatický, ale typický je výtok z nozder, kýchání a především záchvatovitý až dávivý kašel. Postižení psi mívají horečku, jsou letargičtí a odmítají krmivo. Někdy může dojít až k rozvoji pneumonie- zánětu plic. Toto onemocnění se šíří mezi psy kapénkovou infekcí, podobně jako chřipka u lidí. To znamená, že problémový je kontakt mezi psy v parcích, cvičištích nebo psích hotelech. Příznaky jsou zřetelné několik dnů až týdnů. Léčba probíhá symptomaticky, při vážnějším průběhu zvíře dostává antibiotika na 7 až 10 dnů. Tomuto onemocnění lze účinně předcházet očkováním.  Nejúčinnější je podání vakcíny do nosu psa (intranasálně). Nástup imunity trvá jen 2-3 dny a délka imunity je 1 roky. Lze vakcinovat štěňata i dospělé psy.

Rubriky
Novinky

Rady pro majitele králíků

Obě králičí choroby, kterým je možné zabránit očkováním (myxomatóza a hemoragické onemocnění králíků) se vyskytují v divoké králičí populaci. Šířit se mohou jak úzkým kontaktem mezi králíky, tak i kousnutím hmyzu (např. blech a komárů):

Je-li to možné, vezměte své králíky dovnitř. Pokud to nejde, ubytujte je tak, aby nemohli přijít do kontaktu s divokými králíky a aby byli chráněni před hmyzem (např. v králikárně překryté sítěmi proti hmyzu nebo velmi jemným pletivem).

Zvažte použití veterinářem schváleného přípravku proti blechám (nezapomeňte, že řada přípravků určených psům a kočkám může být pro králíky toxická).

Pokud chováte králíky venku, zvažte aplikaci chemického nebo nechemického repelentu kolem králikárny.

Rubriky
Novinky

Rady pro majitele psů

Mnoho psích nemocí (např. psincový kašel) se šíří přímým kontaktem, proto by nyní i psi měli dodržovat tzv. bezpečný odstup:

Při pohybu venku se vyhýbejte úzkým kontaktům s ostatními psy.

Pro snazší zabránění kontaktu mějte svého psa v blízkosti jiných psů na krátkém vodítku.

Pokud je to možné, nechoďte venčit na místa, která navštěvuje příliš mnoho zvířat (například do oblíbených parků).

Nevyužívejte služeb psích hotelů, školek a salónů (většina z nich bude ostatně zavřená).

Nenechte svého psa pít ze společných misek ani se dělit o hračky s jinými psy.

V tomto období také nehlaďte cizí psy, ať na svého psa nechtěně nepřenesete případnou infekci.

Některými nemocemi (např. leptospirózou nebo parvovirózou) se pes může nakazit od divokých zvířat nebo z kontaminovaného prostředí. Rizikovým oblastem a aktivitám se vyhnete následujícími způsoby: Nepouštějte psa do vodních struh, rybníků, jezer a řek, ani ho nenechávejte z těchto vodních zdrojů (nebo z kaluží) pít. Nenechte psa přijít do kontaktu s divokými zvířaty (zejména hlodavci). Zabraňte mu v přístupu na hospodářské pozemky, do stájí nebo kamkoli jinam, kde se může vyskytovat velký počet hlodavců. Vyhněte se oblastem, kde by mohlo pobývat větší množství toulavých psů. Nenechte psa očichávat výkaly jiných psů.

Další onemocnění přenáší hmyz (např. lymskou boreliózu klíšťata, leishmaniózu koutule). Pokud se nacházíte v rizikové oblasti, je důležité psa chránit před jejich kousnutím: Během aktivní sezóny klíšťat nenechávejte psy běhat v jejich hlavních lokalitách. Používejte účinné repelenty proti klíšťatům a/nebo koutulím. l Používejte nejnovější antiparazitika proti klíšťatům, ideálně ta, která fungují systémově.

Rubriky
Novinky

Rady pro majitele koček

Protože se mnoho nemocí šíří přímým kontaktem (např. kočičí chřipka, kočičí leukémie), je důležité pokusit se minimalizovat kontakt vaší kočky s cizími kočkami (obzvlášť v oblastech, kde žijí také toulavé kočky):

Pokud je to možné (a pokud ji to příliš nestresuje), pokuste se kočku udržet doma. Jestliže to nejde, omezte jí pobyt venku přes den a snažte se ji brát domů na noc, kdy jsou kočky obvykle aktivnější (omezíte tak riziko rvaček).

Nehlaďte cizí kočky ani s nimi nijak nemanipulujte, ať nechtěně nepřenesete případnou infekci na svou kočku.

Rubriky
Novinky

Najdi pijáka

V České republice probíhá projekt, jehož cílem je monitorování výskytu pijáka lužního. Jedná se o druh klíštěte Dermacentor reticularis, který je přenašečem původce psí babeziozy. Blížší informace najdete na webu www.najdipijaka.cz

Rubriky
Novinky

Informace o zpracování osobních údajů

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“)

Veterinární ordinace, (MVDr. Olga Luňáčková, veterinární ošetřovna Vlašim, ič 71760431), (dále jen ordinace) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a 13 Nařízení GDPR svým zákazníkům – fyzickým osobám, kteří jsou ve smyslu článku 4 odst. 1 Nařízení subjekty údajů a jejichž osobním údajům je tak ve smyslu a v režimu Nařízení poskytována ochrana, poskytuje následující informace, sdělení a poučení.

1/ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ /Správcem osobních údajů je MVDr. Olga Luňáčková, sídlem Palackého náměstí 69, 25801 Vlašim, IČ 71760431. Pokud má zákazník dotaz ohledně zpracování osobních údajů, je možné se na nás obrátit osobně na výše napsané adrese.

2/ ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ / Ve veterinární ordinaci jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v těchto případech:

(i) potřebujeme osobní údaje pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče – pro možnost efektivně se zákazníkem při poskytování veterinární péče komunikovat a informovat jej například o stavu zvířete, výsledcích vyšetření apod., potřebujeme zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka; Pokud jsme poskytli veterinární péči, považujeme majitele zvířete za našeho zákazníka a veškeré informace o průběhu poskytování veterinární péče pak vedeme v naší evidenci, neboť tyto údaje jsou naprosto nezbytné v případě jakékoliv veterinární péče poskytované námi u daného zvířete v budoucnu.

(ii) zpracování osobních údajů nám ukládá přímo právní úprava – protože jsme povinni vést dokumentaci o poskytované veterinární péči, jejíž součástí musí být rovněž identifikace majitele ošetřeného zvířete, jsou námi zpracovávány jméno, příjmení, bydliště (a datum narození zákazníka); protože nám právní úprava ukládá předávat osobní údaje o zákazníkovi uvedené v petpasu, jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavujeme petpas, zpracovávány a předávány Komoře veterinárních lékařů ČR; protože nám právní úprava ukládá, abychom veterinární služby řádně vyúčtovali a evidovali, zpracováváme údaje nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.;

(iii) zpracování je nezbytné pro zajištění podstatného zájmu ordinace – jsme oprávněni využívat získané kontaktní údaje stálých zákazníků pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich služeb a produktů, naším podstatným zájmem je pak rovněž využití osobních údajů při uplatňování nároku kliniky ze smlouvy apod.;

(iv) zákazník se zpracováním souhlasí – v případě, že nám k tomu zákazník udělí souhlas, může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů –souhlas zákazníka je vždy informovaný a konkrétní co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, zákazník má právo jej kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou námi zpracovány v rozsahu, v jakém nám je zákazník poskytl. Osobní údaje, které od zákazníka požadujeme, může zákazník vždy odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí jsme povinni vyžadovat, nemůžeme v takovém případě související službu poskytnout.

3/ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Pokud veterinární ordinace zpracovává osobní údaje zákazníka na základě jeho souhlasu,  poskytovatel je oprávněn po zákazníkovi požadovat, aby poskytnutí souhlasu písemně potvrdil. Poskytne-li zákazník poskytovateli takový souhlas, může jej kdykoli, jakoukoli formou a bez jakékoli sankce odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění poskytovatele tyto osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu nadále zpracovávat k účelům, k nimž poskytovateli svědčí jiný ze zákonných důvodů zpracování. Pro samotné poskytnutí veterinárních služeb není souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, poskytovatel poskytnutím souhlasu zákazníka ke zpracování jeho osobních údajů nepodmiňuje poskytnutí služeb veterinární péče.

4/ OBCHODNÍ SDĚLENÍ/ Zákazníky, kteří navštívili veterinární ordinaci poskytovatele opakovaně, považuje poskytovatel za stálé zákazníky, nesdělí-li mu zákazník výslovně jinak. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka, které od zákazníka v souvislosti s poskytováním veterinárních služeb obdržel, rovněž i za účelem přímého marketingu vlastních produktů a služeb (např. pozvánka k očkování zvířete zákazníka). Zákazník je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu poskytovatele a kdykoli může jednoduchým způsobem umožněným poskytovatelem zasílání dalších nabídek odmítnout.

5/ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka uchovává poskytovatel po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele. Kromě toho je poskytovatel oprávněn osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků poskytovatele vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6/ ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ / Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím osobám, které poskytovateli poskytují odborné veterinární, účetní, právní či IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností ordinace stanovených jí obecně závaznými právními předpisy či v zájmu uplatnění a/nebo ochrany nároků a práv poskytovatele vůči zákazníkovi. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy poskytovatelem s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje příslušné záruky pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, ale vždy pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím).

7/POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKA / Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, za podmínek stanovených Nařízením GDPR má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 Nařízení GDPR. Zákazník má dále právo být bezodkladně informován o jakémkoli případu porušení zabezpečení osobních údajů, které může mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, bude-li zřízen), má-li za to, že poskytovatel při zpracování osobních údajů (vč. případných vyřizování žádostí zákazníků) postupuje v rozporu s Nařízením. Informace o opatřeních přijatých na základě žádosti zákazníka dle čl. 15 až 22 Nařízení budou zákazníkovi poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

Rubriky
Novinky

Veterinární diety

Nově k dispozici léčebné diety Royal canin, vybrané druhy skladem, ostatní na objednání do 2 pracovních dnů.

Rubriky
Novinky

Zdravá kočka

Projekt je zaměřen na preventivní péči o naše kočičí společníky. U spousty nemocí, pokud jsou včas zjištěny, lze najít i optimální způsob léčby. Zajímavé informace najdete na webových stránkách www.zdrava-kocka.cz  a sociální síti www.facebook.com/ZdravaKocka